Spiritueel ontwaken

1. Veranderende Slaappatronen:
Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd en hebben ze minder slaap nodig.
We kennen het allemaal, draaien, wakker liggen, niet in slaap kunnen komen. Verschillende keren wakker in de nacht. Echter denken we niet altijd dat het ook nog een spirituele oorzaak kan hebben.

2. Activiteit ter hoogte van het kruin chakra:
Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de kruin chakra die zich opent voor hogere energieën.
Ook dit geheel is bij veel mensen aanwezig, ook hierbij weer de onbewuste bewerking van ons lichaam. Fijn dat we dit nu bewust kunnen maken.

3. Plotse golven van emoties:
Plotse huilbuien; opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel. (emotionele rollercoaster).
Ons bewustzijn wordt steeds ruimer en dat brengt emoties met zich mee, soms heftige emoties en is de weg om te zoeken waar het vandaan komt lastig, echter de moeite van het zoeken waard. Het helpt je in je groei van bewustwording.

4. Oude trauma’s of oude energieën komen naar de oppervlakte:
Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema’s dient uit te werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.
Dit is vaak een combinatie van de plotseling golven van emoties. Waarom komt het op je pad, wat mag je ermee, wat kan je ermee. Vele vragen die een antwoord verwachten.

5. Veranderingen in gewicht:
De ene wint enorm aan gewicht, terwijl de andere veel gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten/vasthouden van emotionele patronen. Lichamelijk gewicht is namelijk grotendeels verbonden met onze hormoonhuishouding die op zijn beurt door de emoties wordt gestuurd.
Wie kent het niet, eten om emoties te kunnen handelen, of juist niet eten omdat de emoties te veel parten spelen. Ons lichaam reageert hierop. En dan komt weer de vraag wat wil je er zelf mee?6. Veranderingen in eetpatronen:
Soms heel rare voedselkeuzes. Je kan plots zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Eetgewoonten zijn ook weer grotendeels verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat. Je lichaam reageert op het geen het nodig heeft, zout, zoet, bitter. Dat dit emotioneel onderlegd is geloof ik direct. Weer een bewustwording meer waar je wat mee mag en kan doen.

7. Voedselintoleranties en allergieën die je voorheen nooit had:
Hoe meer je jezelf opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energiesysteem zal worden. Je lichaam vertelt je wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient. Voedsel intolerantie of allergieën kunnen vele oorzaken hebben. De kunst is om er achter te komen waar ze door gevoed worden, waar bevinden zich de emoties die hierbij een grote rol spelen.8. Veranderingen van het gezichtsvermogen:
Soms een wazig gezichtsvermogen, het zien van een schittering, kleuren of aura’s rond voorwerpen, planten, dieren en mensen. Als je de ogen sluit, zie je niet langer duisternis maar een soort roodheid. Sommigen zien geometrische figuren, lichtflitsen, heldere kleuren of beelden van voorwerpen als ze hun ogen sluiten. Kleuren worden meer “levendig” waargenomen. De lucht lijkt blauwer en het gras lijkt meer levendig groen. Terwijl je gevoeliger wordt, kan je gedaantes of contouren waarnemen in de ruimte, vooral als het bijna donker is. Dit zijn dikwijls je gidsen, engelen of andere onstoffelijke entiteiten. Voor de meeste van ons een gegeven waar we een ‘angst’ voor hebben en ons afvragen of het wel ‘waar’ is wat we ‘zien’.

9. Wijzigingen van het gehoor:
Je kan zeer gevoelig zijn voor allerlei geluiden. Ze lijken soms veel scherper, bijna ondraaglijk binnen te komen. Andere symptomen zijn het horen van vreemde klanken, pieptonen of elektronische patronen. Sommigen horen zoiets als het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Je oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.
Je ziet dit bij vele van onze kinderen, dat ze schrikken of bang zijn voor harde geluiden. Ze slaan hun handjes voor hun oren of gaan ontroostbaar huilen. Soms kan het zijn dat je inderdaad wat hoort dat een ander niet hoort of zo ervaart, dan weer komt het ongeloof naar voren bij jezelf, weet echter dat niet iedereen kan horen wat jij hoort of kan zien wat jij ziet.

10. Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen:
Sommigen kunnen de chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. Je ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof je een groter “bereik” hebt. Zelfs de geur van bloemen een eindje verderop kan door sommigen zeer levendig worden waargenomen. Het ruiken of proeven is ook één van de vele vaardigheden die je als hooggevoelig mens kan hebben. Ook hierbij geldt weer de zelfde insteek, niet iedereen heeft deze gave gelijk aan de ander. Ieder mens is hierin Uniek.11. Energie-uitbarstingen via de huid:
Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate je het emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties, enz…) zal je merken dat de huid rustiger zal worden.
Heel vaak zitten er nog onverwerkte emoties onder, waarbij ook angst gepaard gaat om het los te laten, dit is een gegeven dat laagje voor laagje verwijderd mag worden. De diepte in, soms kost dit wat tijd en soms gaat dit van zelf.

12. Periodes van intense energie die ervoor zorgen dat je uit je bed kan springen en in volle actie kan schieten:
Deze kunnen dan weer opgevolgd worden door momenten van grote lethargie of vermoeidheid. Deze periodes zijn meestal gerelateerd aan de infusies van hogere frequenties in een bepaalde periode.
Ieder mens kent dit stukje van grote vermoeidheid om een blaken van energie.

13. Veranderingen tijdens het bidden of mediteren:
Velen ervaren dat ze zich niet zo gemakkelijk meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Anderen laten het “verplicht” mediteren geleidelijk los omdat het leven zelf meer en meer een levende, spontane meditatie wordt.
Een meditatie kan op vele manieren gedaan worden, sommige mensen willen hier echt een rust moment voor zichzelf voor om de diepte te kunnen bereiken die ze nodig hebben om volledige rust te ervaren. Anderen doen dit bij wijze van spreken tussen de soep en de pudding door. Ieder mens vult dit voor zichzelf in, wat is voor jouw het prettigste en past bij de persoon die je bent.

14. Plotse warmte- of koude opwellingen:
Plots voel je een hitte opkomen van kop tot teen. Anderen krijgen het opeens onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn manifestaties van intense energieën die het lichaam binnenstromen.
Door deze stroming werkt ons lichaam aan emoties die nog in ons lichaam aanwezig zijn en komen de dingen boven drijven waar we nog wat mee mogen.

15. Fysieke klachten of ongemakken:
Hoofdpijn
Nekpijn
Rugpijn
Griepachtige symptomen
Veranderingen in de spijsvertering
Spierspasmen of -krampen
Verhoogde hartslag ; borstpijnen
Veranderingen in seksuele behoeften
Stijfheid of pijn van de ledematen
Pijnen zijn signalen dat we wat mogen veranderen, iedere ziekte of pijn heeft een emotionele achtergrond. Als je de achtergrond weet en bewust bent van je keuze hierin kan je verder op de zoektocht naar verlossing. Wat wil je ermee.

16. Er jonger uitzien:
Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen uit het verleden, voel je jezelf letterlijk lichter in je vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.
Wie kent ze niet, overtuigingen, oordelen, veroordelingen, die vast hangen in je systeem. Die je geholpen hebben om te overleven, door vele levens heen. Door de ontwaking passen ze niet meer in je systeem en mogen ze los en zichtbaar worden en kan je de keuze maken om andere deuren open te zetten.17. Levendige dromen:
Soms zijn de dromen zo “werkelijk” dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen ( dit betekend dat je bewust bent dat je droomt) hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zul je weten dat je eigenlijk niet “droomt” maar dat  je een ervaring had in andere dimensies of sferen.
Een rare gewaarwording als je dit voelt.

18. Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven:
Sterfgevallen, scheiding, job verandering, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komen ze wel allemaal tegelijkertijd voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je Zelf. Het zijn ook signalen die je willen openen voor gevoelens van liefde en compassie voor alles.
Als mens is dit een van de moeilijkst vlakken die je kan overwinnen, ondanks alles in vertrouwen blijven en het licht blijven zien.

19. Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren:
Een sterke drang je los te maken van “saaie”, beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan “tijd voor jezelf” en het zoeken van jouw passie. Je wil creatief zijn en je niet langer aan banden willen leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleen-zijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten, feestjes, etc.
Je kent als mens het gevoel ‘gevangen’ te zijn in ‘iets’ of dit nu je baan is of in je gezin, het kan je behoorlijk bezig houden. Weet echter dat je ondanks dit gevoel de mogelijkheid hebt je vrij te maken van deze ballast dit hoeft niet in grof geweld dit kan in liefde voor de ander. Door eerlijk te blijven en zijn naar jezelf en de ander.

20. Creatieve uitbarstingen:
Je krijgt allerlei beelden en ideeën door, dikwijls in een hoog tempo. Het lijkt soms dat je geen tijd genoeg hebt om al je ideeën uit te werken.
Er zijn dan op dat moment zoveel dingen die leuk zijn en wachten op de uitwerking dat je bijna niet kan wachten om dit alles te verwezenlijken.

21. Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat:
Je gewaarwording van “tijd” is veranderd vanwege de hogere vibraties.
De tijd vliegt, wordt er wel eens gezegd, weet echter ook dat je zelf deze tijd zo laat vliegen, je kan door middel van je eigen inzet, de tijd gebruiken die je nodig hebt, je hoeft er alleen maar naar te vragen en het wordt je gegeven in de tijd die jij nodig hebt.

22. Gevoelens van wanhoop:
Naarmate je verbinding maakt met het eenheidsbewustzijn kunnen golven van wanhoop je overvallen als je teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld.
Verbeter de wereld begin bij jezelf, is het spreekwoord die we allen kennen. Dit is ook een waarheid, we kunnen proberen de hele wereld te veranderen, maar door ons zelf te veranderen, draait de wereld langzaam met ons mee. Dit is fijner dan je midden in de wereld zetten en je disharmonie en conflicten uitwerken.23. Gevoelens van ongeduld:
Naarmate je kennis en wijsheid groeit, weet en zie je meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Je zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. Ook ervaar je ongeduld omdat je intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien. Geef je over aan de Goddelijke Timing…
Ook hiervoor telt weer, iedereen heeft een eigen trilling een eigen ritme, respecteer dit en je zal zien dat je met de flow mee kan.

24. Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort:
Je begint je zo “anders” te voelen dat je soms het idee krijgt dat er niemand anders is die jou begrijpt. Je bent een voorloper op de grote massa en dat geeft je soms het gevoel een “buitenstaander” te zijn. Soms krijg je een sterk verlangen om terug naar “thuis” te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate je de relatie met je Zelf op de eerste plaats zet en bereid bent jezelf op aarde te manifesteren.
Ken je dit gevoel van een andere planeet af te komen? De grote eenzaamheid die het je geeft.
Door jezelf de bereidheid te geven je te manifesteren in je eigen zijn, geeft rust.

25. Gevoel dat je moet “rouwen” omwille van de oude jij:
Een verontrustende gewaarwording dat alles in je leven zo “anders” en nieuw aanvoelt dat je het oude zelf hebt achtergelaten. Het lijkt een beetje op ‘sterven’.
Je kan het ook zien als een transformatie, net als een vlinder van een eitje, larf, rups een vlinder wordt.

26. Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik:
Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld.
De tegenwerking die je voelt, wat kan ik ermee, soms is het beter twee stappen terug te doen in plaats van door te lopen. Soms is het zo dat we van ons pad af komen en dan zijn er mensen die ons helpen om ons pad weer te vinden en op te pakken. Het lijkt op tegenwerking echter is het een kado waar je later pas zicht op hebt.

27. Lichamelijke desoriëntatie:
Soms kan je jezelf erg ongegrond voelen. Je zal ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.
Je kent dit gevoel, niet met beide benen op de grond te kunnen komen, fysiek sta je er wel, maar energetisch kan je het niet. Dan is er werk aan de winkel. Langzaam en zeker mag je vertrouwen krijgen in het Aardse stuk. Langzaam maar zeker mag je aarden.

28. Gesprekken met je Zelf:
Je zal merken dat je vaker met het Zelf praat. Opeens realiseer je dat je de laatste 30 minuten aan het babbelen bent geweest met je Zelf. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze ‘gesprekken met Zelf’. De gesprekken zullen toenemen, zullen vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat de Nieuwe Energie binnen.
Zelfgesprekken die soms uitmonden op discussies met jezelf. We kennen ze, ze zijn mooi, lastig en soms heel confronterend. Ze helpen je echter ook de ‘waarheid’ te leren kennen.29. Gevoelens van eenzaamheid die gerelateerd zijn aan het feit dat je gidsen vertrokken zijn:
Ze zijn bij je geweest op al je reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken, zodat jij die plaats kunt opvullen met je eigen goddelijkheid. Dit gaat ook voorbij. De leegte binnenin je zal opgevuld worden met de liefde en energie van je eigen Christus Bewustzijn.
Een raar gevoel, een grote leegte overkomt je. Het lijkt of niets meer klopt in je leven. Weet echter als je het bewustzijn vult zoals beschreven dat er een andere manier van bescherming in je leven komt.

30. Visioenen, nummers en symbolen waarnemen:
Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in je bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze “toevallig” op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enz… Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken. Ze bevatten verborgen betekenissen die op onderbewust niveau wordt ontvangen.
De getallen die je ziet zijn terug te vinden als engelengetallen of engelenboodschappen. De betekenis kan je op vele manieren terug vinden, in boeken en ook op internet zijn deze te zoeken.

31. Elektrische en mechanische storingen:
Gloeilampen flikkeren, computers geven vaker storingen, radiofrequenties vallen zomaar weg, enz… omwille van de fluctuerende energievelden.
Als je energie veranderd, en je zend dingen uit kunnen daar andere op reageren, net zo goed als mensen reageren op je humeur, reageert ook het technische circuit op je trilling.

32. Diepere communicatie met planten en dieren:
Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden wilde dieren minder bang voor je. Planten beantwoorden je liefde en aandacht meer dan ooit. Sommige dieren of planten hebben een boodschap voor je. Je bent op weg een planten- en dierenfluisteraar te worden.
Je staat versteld van wat ze tegen je zeggen en dat je het kan verstaan. Het is de taal vanuit het hart.
Deze verstaat iedereen en alles wat leeft op onze aarde.

33. Snellere manifestatie van je intenties:
Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.
Dit geeft een hele verantwoordelijkheid, je bent een schepper, je bent een manifesteerder. Je kan dingen creëren. Met deze bewustwording kunnen ook angsten naar boven komen. Angst voor je krachten.

34. Hartritmestoornissen omwille van een verdere opening van het hartchakra:
Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig. .  (Bij deze klachten bezoek altijd even een arts om uit te sluiten dat er wat mis is)
Bij ons hart zitten vele chakra’s die een grote rol spelen in ons emotionele leven. Deze blokkades kunnen heel diep aanwezig zijn in ons systeem

35. Snellere haar- en nagelgroei:
Er worden meer eiwitten omgezet in het lichaam.
Door de omzet van veel eiwit kan ons lichaam klachten gaan geven.

36. Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens:
Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen plotseling opduiken in functie van de algehele integratie van je deelpersoonlijkheden.
Vorige levens dragen nog veel herinneringen bij zich die gekoppeld zijn aan emoties, we noemen dit ook wel deja-vus momenten.

37. De linker hersenhelft lijkt minder te functioneren:
De linkerkant van je hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties, beoordelingen, enz… wordt op lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren die staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten, enz… Dit resulteert dikwijls in geheugenstoornissen, de woorden niet meer zo goed kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie (geschreven of gesproken). Soms voel je jezelf wat afgestompt en heb je helemaal geen zin in discussies of welles/nietes gesprekken. Aan de andere kant lijk je meer aangetrokken te zijn tot video’s, magazines met foto’s, prachtige kunstwerken, muziek, schilderen, dansen, kleuren, tuinieren of andere kinesthetische vormen van expressie. 
Door deze verandering kunnen we ook zeggen dat we beelddenkers worden. We zien deze eigenschap al vaak bij mensen met Dyslexie.

38. Verlies van je passie:
Je kan je volledig ongepassioneerd voelen, waarbij je weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Dat is OK en het is alleen maar deel van het proces. Gebruik deze tijd om ‘niet iets’ te doen (‘do No things’). Ga geen gevecht met jezelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan. Het lijkt op het opnieuw opstarten van je computer. Het is nodig om jezelf even ‘uit te zetten’ voor een korte tijd om de nieuwe geavanceerde software te installeren, oftewel de nieuwe ‘Christuszaad’-energie.
Je kan het ook zien als de nacht, de rust die nodig is om al het geen we gezien en geleerd hebben te kunnen verwerken. Soms duurt die nacht menig uurtje en voor sommige duurt die een winterslaap. Dit is niet erg, laat het gewoon er zijn, het is nodig om dingen te kunnen verwerken en niet iedereen heeft even veel slaap nodig, dus ook bij dit stuk zal het voor ieder van ons anders zijn.

39. Ontgiften symptomen:
Op dit ogenblik zal het fysiek lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgiften. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel beginnen uit te halen. Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysiek lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kan vasthouden.
Ook dit is een proces, en kost tijd, geef het de ruimte om te wennen aan de trilling die nog zo ‘anders’ voelt voor je.

40. Kundalini ervaringen :
Kundalini is een Sanskriet woord, dat “opgerold” betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de kundalini sterke golven van vreugde en dankbaarheid ervaren die zich verder uitbreiden over heel het lichaam.
Soms zijn mensen bewust bezig om deze te activeren, bent voorzichtig hiermee. Het kan veel schade aanrichten als je lichaam nog niet ingesteld is voor deze informatie.