Reïncarnatie therapie

Tussen weten en geloven zit ervaring en moed.

(Annemarie Postma, The Deep Secret)

Bij Innerlijke Kind therapie ben ik verder de diepte in gedoken om mensen nog beter van dienst te kunnen zijn. Ik merkte dat vorige levens, (reïncarnatie / regressie) een onderdeel is dat in het dagelijkse leven van mensen veel voeten in de aarde heeft. Ons innerlijke kind, de zwangerschap bij onze moeders en vorige levens zijn de uitgangspunten waarin ik veel informatie kon vinden.

Ziektes die voortkomen uit vorige levens. Gevoelens die samenhangen met de zwangerschap bij onze moeders. Emoties die nog vast zitten aan gebeurtenissen in ons huidige leven en uit een ver verleden.

Door inzicht te krijgen in het proces van Reïncarnatie (regressie) /Innerlijke kind en dit toe te passen en dingen helder te maken in het hier en nu, die gekoppeld zitten, kun je ook bewust kiezen om dingen los te laten. Aan jou de keuze wat je er mee wilt, je blijft eigen keuzes hierin maken. Ik merk dat vaak door emotionele gebeurtenissen ons innerlijke kind in onbalans komt. Deze is te herstellen, door bewustwording kun je voor jezelf de keuze maken om dit kind te helpen in balans te komen.

Het kind kan je zien als een spons die alles opzuigt om het te gebruiken bij zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid. Door negatieve ervaringen kan er in deze ontwikkeling een blokkade ontstaan en het kind zich afsluiten van zichzelf. Dat geeft een emotie die blijft hangen in je systeem. En door het volwassen worden van jou als mens kan je de heelheid niet vinden die nodig is om je weg te bewandelen. Jij alleen kan hierin verandering brengen, met behulp van de mogelijkheden gaan we op zoek naar het herstel van dit kind ook wel innerlijke kind genoemd. Dit is een korte samenvatting van een groot geheel.

Ik zoek ook hierbij naar de bron. Vaak moeten ik dus ver terug om alles opgelost te krijgen. Geen probleem zou je zeggen. Maar dit vraagt wel de nodige zorgvuldigheid, omdat het fysieke lichaam niet altijd klaar is om deze confrontatie aan te gaan. Ik ga hier zorgvuldig mee om en als ik voel dat het lichaam genoeg heeft, zal er een vervolg afspraak nodig zijn om de resten op te ruimen.

Ook hiervoor bepaal je zelf de keuze in wat wil je bereiken.