Bindingsangst

Ik mag bang zijn om los te laten, maar hoef me niet door mijn angst te laten leiden.

(Annemarie Postma, The Deep Secret)

Ieder mens kent het wel, de bindingsangsten, ook wel hechtingsproblemen genoemd, die vertaald worden in het dagelijkse leven als iets wat we niet kunnen helen of genezen. We zijn soms gewoon bang om een verbinding te maken, bewust te maken. Door verschillende oorzaken kan het zijn dat je gewoon geen verbinding kan maken, op de manier die voor jouw goed is. Dit kan door oorzaken in dit leven echter ook door oorzaken die in vorige levens zijn ontstaan. We kennen een vijf tal koorden op dit moment met daarbij 4 niveaus waar ze verbonden kunnen zijn. Als de juiste verbinding niet gemaakt is kan dit behoorlijk wat onbalans in je leven geven.

Als we klachten krijgen dan gaan we pas kijken waar het vandaan komt en soms kan je het niet echt een naam geven en toch voel je van alles wat niet zo lekker voelt.

De symptomen:

  • Je houdt graag controle
  • Je houdt vast aan je eigen mening
  • Je zegt vaak: ja maar jij…
  • Je voelt je eenzaam
  • Niet begrepen
  • Gefrustreerd
  • Je bent het helemaal zat
  • Je hebt weinig zelfvertrouwen
  • Je hebt vaak lage rugklachten

Door Bindingsangst krijgen we veelal te maken met alleen negatieve verbindingen. Negatieve verbindingen leiden vaak tot een drukke, chaotische belevingswereld. Het gevoel gevangen te zitten in structuren en opgelegde zaken spelen hierbij dan ook een grote rol. Je vecht voor je bestaansrecht en wil los komen van alles en iedereen die je bindt en vast houdt. Door het zoeken naar de verbinding die dit onbalans geeft en waar deze vandaan komt kun je een keuze maken wat jij nodig vindt. Soms is het gewoon een kwestie van verplaatsen om je rustig te voelen.

Een uitdaging op zich om deze zoektocht te maken en de achterliggende emotie die hierbij een rol speelt helder te krijgen en op te lossen.

Waar zich negatieve verbindingen bevinden, kunnen deze verbroken worden of geschoond. Niet altijd is het goed om een verbinding te verbreken. Dan mag het alleen geschoond worden.

Mocht u een behandeling willen ondergaan neem dan contact op met ons voor een afspraak.