Chronische ziekte

Een chronische ziekte wil eigenlijk niets anders zeggen dan een ziekte die langer dan 3 maanden aanwezig is in het lichaam en gezien wordt als een ziekte die verder geen genezingsproces heeft.

Chronische ziekte, men kan deze niet altijd volledig genezen wat men wel kan is verlichting geven in het lichaam. Ruim 80 % van de mensen die voor deze behandelingen kwamen voelde zich naar de behandelingen vrijer om hun leven weer op te pakken en weer zin te geven.

Onder een chronische ziekte vallen velen verschillende vormen.
Bedenk hierbij even van Diabetes tot Kanker.
Ik zal hierbij een tweetal ziektes beschrijven waar ik in mijn praktijk mee gewerkt heb, ook weer de achterliggende emoties beschreven vanuit het boek van Christiane Beerlandt.

Suikerziekte, Diabetes, problemen met de bloedsuikerspiegel.

Je verdriet loopt uit de hand; je kan het geluk niet vatten. Een innerlijk wenen om warmte, liefde. Je zou er naar grijpen.
Zichzelf als te klein en machteloos ervaren en dit wensen te keren, door te worden opgenomen in het zoete buiten zich, in een energiestroom van warmte, door anderen gegeven. Maar hieraan kan natuurlijk nooit worden voldaan, zolang men zichzelf waardeloos vindt en men zich de liefde ontzegt, zolang men zichzelf het zoete ontzegt.

Het ontbreekt je aan moed, je ervaart je als hulpeloos; je loopt uit in prikkelbaarheid en agressie, omdat anderen je niet geven wat je behoeft. Je tracht alles te grijpen, te regelen, te organiseren met een innerlijk angstig, agressief gevoel, je overtuigingen, waarop je je leven hebt gebouwd, den die je het gevoel geven dat het leven een verdrietige poel is en dat er niets moois voor jou is weggelegd en dat, wanneer je het niet zelf grijpt of naar je toe trekt, het leven je helemaal niets zal bieden…..
Je hebt dus absoluut geen vertrouwen in het leven; je beseft niet, dat alle verdriet en droevige gebeurtenissen in je leven, werden veroorzaakt, ja opgeroepen door jouw negatieve overtuigingen. Om toch maar zeker te zijn een beetje liefde te hebben, klauw je vast en doe je jezelf vaak pijn, door je op te offeren in ruil voor een klein beetje houvast in het leven, bijvoorbeeld aan een partner. Je leven wordt zo een gevangenis. Je stelt je geluk afhankelijk van een partner, van anderen…. Niet van je Zelf. Dit is juist je vergissing; het geluk kan maar beginnen bij jou;kom tot liefde, in harmonie met jezelf en een heerlijk relatie zal dan pas volgen. Je leeft niet op eigen grondvesten. Er zou eens een landmijn moeten liggen…..: wantrouwen naar jezelf

Reuma:
Jij overdrijft; jij tilt te zware lasten; jij denkt te veel te moeten doen; jij bewijst jezelf in stoer daden, in spectaculair uithoudingsvermogen, in het als een martelaar dragen van vele emoties. Maar tenslotte weegt het je toch allemaal te zwaar en zak je door, je hebt pijn.
Jij voelt je innerlijk klein, maar je zou dromen van grootse dingen; zo kom je terecht in een sfeer van onwerkelijkheid, je ziet de wereld rondom jou niet meer echt zoals ze is. Omdat jouw leven en de mensen rondom jou niet beantwoorden aan jou verlangens, al hoewel jij vaak genoeg zal zeggen wat jij Wil, met een kritische vinger, zal jij veeleer zwijgen in je ontevredenheid, verdrietig en teleurgesteld, jezelf vergiftigend met naar binnen slaande machteloze agressie en hartenpijn.
De diepste oorzaak van je probleem ligt niet bij anderen, niet bij je onbevredigende levensomstandigheden, maar bij jezelf, jij geeft jezelf niet de warmte en de liefde die je zo nodig hebt. Jij haalt negatieve levensomstandigheden naar je toe omdat jij ervan overtuigd bent de liefde en het geluk niet te verdienen, omdat jij ervan overtuigd bent dat een mens een slachtoffer is van omstandigheden en dat hij zijn leven niet zelf kan bepalen.
Om je nietigheid niet te moeten voelen, zal jij je misschien camoufleren in een prachtig uiterlijk vertoon, of in een overdreven hard werken, in het uithalen van halsbrekende toeren, je sterker tonen dan je wel bent, in sprookjesachtige dromen, een heldhaftig standhouden, als een martelaar, enz……. Jij plaatst je mogelijk binnen strenge normen en structuren; jij wil zeer veel, je gaat boven je krachten uit, tot alles je overweldigt; het is alsof je denkt zo de liefde te verdienen, en nog ontvang jij niet meer liefde van voorheen.
Het verdriet weegt je zwaar. Jij leeft niet echt.
Bewust vanuit je zonnecentrum; jouw kwaadheid is slechts onmacht om jezelf daadwerkelijk te verwezenlijken vanuit een krachtig IK. Jij bent het die jezelf niet schenkt wat je nodig hebt; een liefdevolle aanvaarding van jezelf, zoals jij bent. Net zoals jij jezelf niet echt aanvaardt, zo wil jij ook je omgeving veranderen. Maar weet dat jouw omgeving slechts zal veranderen, wanneer eerst jij een andere weg inslaat!